Ace Of Base – Cruel Summer (Türkçe Çeviri)

Ace Of Base – Cruel Summer (Türkçe Çeviri) 

Hot summer streets and the pavements are burning

Sıcak yaz sokakları ve asfalt yanıyor

I sit around

Etrafta oturuyorum

Trying to smile, but the air is so heavy and dry

Gülümsemeye çalışıyorum, ama hava çok ağır ve kuru

Strange voices are saying (ah, what did they say?)

Yabancı sesler (ah, ne dediler?)

Things I can’t understand

Anlayamadığım şeyler söylüyor

It’s too close for comfort, this heat has got

Rahata çok yakın, bu sıcaklık

 

Right out of hand

kontrol edilemez

 

It’s a cruel, (cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz

Leaving me here on my own

Beni yalnız başıma bırakıyor

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz

Now you’re gone

Şimdi sen gidiyorsun

You’re not the only one

Yalnız sen değilsin

It’s a cruel

Acımasız olan

The city is crowded, my friends are away and I’m on my own

Bu şehir kalabalık, arkadaşlarım uzakta ve ben yalnız başımayım

It’s too hot to handle, so I gotta get up and go, and go

üstesinden gelmek çok zor, bu yüzden uyanmalı ve gitmeliyim, ve gitmeliyim

It’s a cruel, (cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz

Leaving me here on my own

Beni yalnız başıma bırakıyor

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz

Now you’re gone

Şimdi sen gidiyorsun

You’re not the only one

Yalnız sen değilsin

 
It’s a cruel, cruel summer (leaving me)

Acımasız, acımasız bir yaz (beni yalnız bırakan)

Leaving me here on my own

Beni burada yalnız başıma bırakan

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) , acımasız bir yaz

Now you’re gone

Şimdi sen yoksun

You’re not the only one

Yalnız sen değilsin

 

Cruel

Acımasız

 
Now don’t you leave me

Şimdi beni terketmiyor musun

Now don’t you leave me

Şimdi beni terketmiyor musun

Well don’t you leave me

Yani beni terk etmiyor musun

Come on, come on

Hadi, hadi

Now don’t you leave me

Şimdi beni terketmiyor musun

Now don’t you leave me

Şimdi beni terketmiyor musun

Well don’t you leave me

Yani beni terk etmiyor musun

Come on, come on

Hadi, hadi

It’s a cruel, cruel summer (leaving me)

Acımasız, acımasız bir yaz (beni yalnız bırakan)

Leaving me here on my own

Beni burada yalnız başıma bırakan

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz (beni yalnız bırakan)

Now you’re gone

Şimdi sen yoksun

You’re not the only one

Yalnız sen değilsin

It’s a cruel, (cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz

Leaving me here on my own

Beni yalnız başıma bırakıyor

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz

Now you’re gone

Şimdi sen gidiyorsun

You’re not the only one

Yalnız sen değilsin

 
It’s a cruel, cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz

It’s a cruel, cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz

It’s a cruel, (it’s a cruel) cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz

It’s a cruel summer

Acımasız bir yaz

Ace Of Base – Cruel Summer (Türkçe Çeviri)
  • 0.00 / 5 5
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)